مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی: قسمت نهم:

 پس از عمل جراحی قلب افزایش موقت در تست های کبدی و افزایش آمیلاز سرم روی می دهد. فاکتور خطر آن، زمان طولانی بای پس، ترانسفوزیون های مکرر و تعویض چند دریچه است، ظهور یرقان حاکی از پیش آگهی بد است. عوارض شدید گوارشی معمولا ماهیتی ایسکمیک داشته و اغلب با سندرم برونده قلبی کم همراهند.
اختلالات متابولیک
پس از عمل
عدم تعادل پتاسیم به دنبال بای پس قلبی عروقی فاکتورهای متعددی می توانند سبب جابجایی زیاد و سریع در میزان پتاسیم سرم شوند: محلول فلج کننده قلب با پناسیم زیاد که بیمار حین عمل جراحی دریافت می کند، اختلال عملکرد کلبه و اولیگوری و کاهش کلیرانس پتاسیم ناشی از آن، کاهش برونده قلبی همراه با اولیگوری و اسیدوز، رهاسازی پتاسیم پس از لیز گلبول های قرمز، از دست دادن پتاسیم در اثر دیورتیکها. درمان هیپرکالمی شدید شامل مقابله با اثرات سمی افزایش پتاسیم بر قلب به وسيله گلوکونات کلیم یا کلرید کلسیم و کاستن از پتاسیم به میزان حداکثر ۱۵- ۱۰ میلیاکی و الان در ساعت است.
هیپومنیزیمی به دنبال جراحی قلب و بای پس قلب و ریه، هیپو منیزیمی شایع است. علتش نامعلوم است ولی احتمالا چندین فاکتور در آن دخیل می باشد. منیزیم بسیاری از بیماران ممکن است قبل از عمل پایین باشد. داروهای مدر مؤثر بر قوس هنله، تبازیدها، دیگوکسین، الکل و دیابت تیپ I همگی میتوانند در کاهش منیزیم نقش داشته باشند. پس از عمل می توان منیزیم را به صورت سولفات منیزیم (۲ گرم در ۱۰۰ محلول) داد تا سطح سرمی را به ۲ میلیاکی والان در لیتر برساند.
ادامه دارد......