مراقبت های پس از عمل جراحی قلب قسمت یازدهم اختلال عملکرد عصبی و عصبی روانی پس ازعمل جراحی قلبمکانیسم:

مکانیسم مسؤول در اکثر صدمات مغزی به دنبال جراحی قلب ماکروآمبولی هوا، ذرات حاصل از آتروم آئورت یا ترومبوز بطن چپ، میکرو آمبولی تجمعات گرانولوسیت، پلاکت و فیبرین و کاهش جریان خون مغز است. مرگ یا سکته مغزی ناتوان کننده در حدود ۲ درصد از بیماران روی می دهد و در ۳ درصد دیگر ناتوانی عملکردی گذرا یا خفيف ثانویه به آنفارکتوس مغزی دیده می شود. تغییر وضعیت ذهنی به صورت آنسفالوپاتی یا دلیریوم در تقریبا ۳۰ درصد بیماران پس از بای پس قلبی ریوی دیده می شود.
در حالی که ظاهرا چنین علایم انسفالوپاتیکی حاکی ازصدمه مغزی است، سایر علل شامل سیسیس، تب هیپوکسی، داروها، ترک الکل، نارسایی کلیه و وضعیت را هیپر اسمولار باید رد شوند. تشخین این موضوع مهم :: است زیرا می توان به خانواده بیمار اطمینان داد که وضعیت ذهنی بیمار تا هنگام ترخیص از بیمارستان
طبیعی می شود. معمولا بی قراری و سایکوز حاد در این 1 بیماران به هالوپریدول وریدی (۱۰ - ۲ میلی گرم و در صورت نیاز تكرار) پاسخ می دهد.
سومین عارضه جدی عصبی به دنبال بای پس کرونر اسیب به شبکه عصبی براکیال است. این اختلال عصبی 1 ریشه های C8 و T1، معمولا نتیجه ترومای مکانیکی در | اثر رتراکسیون استرنوم است، ولی ممکن است به دنبال | فرو رفتن سگمان خلفی شکسته شده دنده اول با - کانولاسیون ورید ژوگولر داخلی باشد. درمان خاصی نداشته و بهبودی ممکن است ۶ ماه طول بکشد و در - برخی موارد، نقص دایمی بماند.