دردآرنجآرنج ممکن است دچار بیماری های استفاده مفرط شود این بیماری های عضلانی ممکن است ناشی از کار یا تفریح باشد مثلا بلندکردن وزنه , پرتاب کردن یا بازی با راکت آرنج تنیس بازان , اپی کوندیلیت خارجی استخوان بازو است که در تنیس بازان در هر سن و با هر تجربه ای خصوصا" پس از 40 سالگی روی می دهد و ممکن است در افرادی که تنیس بازی نمی کنند نیز روی دهد اپی کوندیلیت لاترال به علت فعالیت مفرط اکستانسورهای انگشتان و مچ دست است که منشاشان از اپی کوندیل خارجی است لذا منشا عضلات اکستانسور ساعد که بلافاصله از قسمت دیستال اپی کوندیل خارجی بر می خیزند دردناک و حساس شود درد ممکن است در پشت ساعد منتشر شود مبتلایان به اپی کوندیلیت هنگام انجام فعالیتهایی نظیر باز کردن در یا بلند کردن فنجان یا لیوان دچار درد می شوند .
اپی کوندیلیت خارجی به عنوان backhand tennis elbow خوانده می شود و اپی کوندیلیت داخلی هم forehand tennis elbow خوانده می شود اپی کندیلیت داخلی در گلف بازان و پیچرهای بیسبال هم روی می دهد .
اگر در سطح خلفی ارنج درد و تورم باشد باید به بورسیت مشکوک شد این پدیده ممکن است به دنبال اکستانسیون پر قدرت و با فشار مفصل ارنج روی دهد اگر کودکی پس از اینکه از بازویش گرفته او را چرخانده باشند دچار درد ارنج شود احتمالا" دچار در رفتگی سر رادیوس است آرتیت روماتوئید هم گاهی ارنج را مبتلا می کند .