درد قاعده شست

درد قاعده شست که درطی حرکات مچ یا شست دچارافزایش شده با فلکسیون شست بروز می کند بیماری دکوئرون نامیده می شود و در واقع تنوسینوویت آبدوکتورها و اکستانسورهای شست است درد کف دست در قاعده انگشتان 3 و 4 که اغلب همراه با گرفتن یا ثابت شدن انگشتان در حالت خمیده است dupuytrens contracture خوانده می شود در معاینه فاسیای کف دست یا غلاف تاندون ضخیم شده است ولی درد ندارد اگر درد در انفیه دان تشریحی باشد احتمالا" به علت شکستگی استخوان ناویکولار است مگر اینکه علت دیگری داشته باشد درد و بیحسی انگشتان در بیماری رینود و بیماریهای همراه ان : بیماری بورگر , لوپوس منتشر , و اسکلرودرما دیده می شود .سندرمهای گرفتاری عصب محیطی مانند سندرم تونا کارپال منجر به درد بیحسی یا هردو در مچ دست یا ساعد می شود .درد و تورم مچ که به علت ضربه نباشد معمولا" به علت التهاب ناشی از نقرس آرتریت روماتوئید نقرس کاذب و ندرتا" ارتریت سپتیک است .
سندرم راه خروجی قفسه سینه در زنان میانسال بسیار شایع است و معمولا" در سمت چپ روی می دهد این سندرم خود را به صورت زیر نشان می دهد : در منقطع , لمسی یا ضعف دست گاهی ساعد پس از اینکه یازو یا بازوان به مدت طولانی در وضعیت هیپرآبدوکسیون قرار گیرند بیماران معمولا" پس از مدت طولانی کار کردن در حالی که بازوهایشان بالای سر است و یا پس از خوابیدن در حالی که بازوهایشان خم شده و در پشت گردن قرار گرفته اند دچار این درد می شوند معاینه بالینی نرمال است مگر اینکه روشهای خاص به کار روند مثلا اگر در حالی که بیمار در دم عمیق است شانه هایش را به عقب و پایین فشار دهیم ممکن است نبض رادیال در سمت مبتلا از میان رود مانور adsonهم ممکن است نبض رادیال را محو کند .
ارتریت دژنراتیو معمولا" مفاصل انترفالانژیال دیستال را مبتلا می کند در حالی که ارتریت روماتوئید بیشتر مفاصل اینترفالانژیال پروکسیمال و یا متاکارپوفالانژیال را گرفتار کند .در ارتریت روماتوئید فعال معمولا" سفتی مفصل , تورم , حسایت وجود دارد و درد ان معمولا" چند مفصلی بوده و یک مفصلی نیست .
ادامه مطلب رامی توانیددرسایت مرکزواریس اصفهان (مرکزفوق تخصصی درمان واریس اصفهان) پیگیری بفرمائید.