پست مطالب

بهترین متخصص واریس

واریس یک بیماری مهم است که لیزردردرمان واریس دردرمان آن بسیار مهم می باشد.

1301/10/09
مزایای لیزر واریس:

مزایای لیزر واریس:

لیزر واریس و بیماری های عروقی دارای مزایای زیادی می باشند از جمله اینکه لیزر واریس نیاز به بستری در بیمارستان ندارد همچنان که در مقالات گذشته توضیح داده شد

1399/07/12
ابلاسیون داخل وریدی برای درمان واریس:

ابلاسیون داخل وریدی برای درمان واریس:

این مقاله خلاصه سخنرانی دکترهادیزاده(تلفن 09211016462 _ 03132242165) درزمینه درمان واریس بالیزرواریس وسایرروشهای درمان داخل عروقی بدون نیازبه جراحی وبیهوشی است.

1399/06/26
ابلاسیون داخل وریدی برای درمان واریس:

ابلاسیون داخل وریدی برای درمان واریس:

این مقاله خلاصه سخنرانی دکترهادیزاده(تلفن 09211016462 _ 03132242165) درزمینه درمان واریس بالیزرواریس وسایرروشهای درمان داخل عروقی بدون نیازبه جراحی وبیهوشی است.

1399/04/31
نا رسائی حاد کلیه :

نا رسائی حاد کلیه :

نارسائی حادکلیه اصطلاحی کلی است که برای توصیف هرنوع رویداد موجد نارسائی ناگهانی عمل کلیه بکار میرود. از این قرار علت نارسایی حادکلیه در این تعریف مستتر نیست

1399/04/01
سندرم اثرگذاری:  عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده

سندرم اثرگذاری: عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده

بی حرکتی طولانی مدت و کامل بازو در کنار بدن ممکن است منجر به بروز شانه منجمد شود این بیحرکتی ممکن است به توصیه پزشک باشد یا اینکه بیمار بنا به دلیل دیگری از حرکت بازو خودداری کرده باسد

1399/02/03
درد قاعده شست

درد قاعده شست

درد قاعده شست که درطی حرکات مچ یا شست دچارافزایش شده با فلکسیون شست بروز می کند بیماری دکوئرون نامیده می شود

1399/01/08
انواع واریس هاونارسائی های وریدی

انواع واریس هاونارسائی های وریدی

انواع واریس هاونارسائی های وریدی ، عوارض گوناگونی دارندکه باعث عوارض واریس می شوند

1399/01/01
ویروس کرونا(کروناویروس)

ویروس کرونا(کروناویروس)

ویروس کرونا(کروناویروس) رابایستی قبل ازآنکه بتواندباعث مرگ ومیرشود، تشخیص داد

1398/12/27
کروناویروس(ویروس کرونا)

کروناویروس(ویروس کرونا)

کروناویروس(ویروس کرونا) درحال گرفتن جان انسانهاست.

1398/12/24
بیماریهای کلیوی. قسمت سوم:

بیماریهای کلیوی. قسمت سوم:

نقص ساختمانی یا عملی لوله های کلیوی، سندروم های دیگر مانندهیپرتانسیون سنگ مجاری ادرار، پولیئوری و کم خونی هم ممکنست تظاهر اصلی بیماری زمینه ساز کلیوی باشند لیكن اینگونه سندروم ها علل متعدد غيرکلیوی نیز دارند و الزاما" منشاء آنها کلیه بیمارنیست .

1398/09/25
بیماریهای کلیوی ، قسمت دوم:

بیماریهای کلیوی ، قسمت دوم:

دسترسی به تشخیص دربیماران مبتلابه بیماریهای کلیه: رسیدن به تشخیص ، در بیماران دچار بیماری کلیوی تاحدودی با بیماران دچار بیماری دستگاههای دیگر بدن تفاوت دارد. احتمال بیماری زمینه ساز کلیوی زمانی مقدور است که علائم وآثارآن را بدانیم و بشناسیم و سپس وجود آنرا تنها به وسیله تاریخچه ، آزمایش فیزیکی و تس

1398/08/20
بیماری های کلیوی

بیماری های کلیوی

تشخیص ، در بیماران دچار بیماری کلیوی مقداری با بیماران دچار بیماری دستگاههای دیگر بدن تفاوت دارد. احتمال بیماری زمینه ساز کلیه زمانی مقدور است که علائم وآثارآن را بدانیم و بشناسیم و سپس وجود آنرا به وسیله تاریخچه ، آزمایش فیزیکی و تست های آزمایشگاهی به تایید برسانیم.

1398/07/03
دردآرنج

دردآرنج

آرنج ممکن است دچار بیماری های استفاده مفرط شود این بیماری های عضلانی ممکن است ناشی از کار یا تفریح باشد مثلا بلندکردن وزنه , پرتاب کردن یا بازی با راکت

1398/05/01
سندرم تاثیرگذاری

سندرم تاثیرگذاری

عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده درداندام فوقانی:

1398/04/24
 درداندام فوقانی(درددست) قسمت دوم

درداندام فوقانی(درددست) قسمت دوم

اگردرگیری تاندون سوپرااسپیناتوس باشد،.درد شانه معمولا" در قسمت پایین ناحیه دلتوئید متمرکز است دردی که منشا ان در تاندون سوپرااسپیناتوس باشد به این ناحیه کشیده می شود .

1398/04/09
درد اندام فوقانی دردشانه قسمت اول:

درد اندام فوقانی دردشانه قسمت اول:

پس از کمر درد درد اندام فوقانی(درددست) شایعترین نوع درد عضلانی – اسکلتی است .درد اندام فوقانی(درددست) معمولا" در محل مفاصل روی می دهد .

1398/03/25
مراقبت های پس ازعمل جراحی قلب: قسمت سیزدهم

مراقبت های پس ازعمل جراحی قلب: قسمت سیزدهم

قوس هنله کلیه: قوس هنله کلیه از سه قسمت که عملکردی مجزا دارند تشکیل شده است: قطعه نزولی هنله کلیه، قسمت صعودی نازک و ضخیم هنله. از میان این قطعات تنها قطعة صعودی ضخیم نقش مهمی در افزایش دفع املاح به دنبال مصرف داروی مدر دارد زیرا نه قطعه نزولی نه شاخه صعودی نازک هنله کلیه فرآیندهای انتقال فعال را

1398/03/11
مراقبت های بعدازعمل جراحی قلب قسمت دوازدهم:

مراقبت های بعدازعمل جراحی قلب قسمت دوازدهم:

داروهاي مدر (داروهای ادرارآور) داروهای مدر(داروهای ادرارآور) دفع آب و املاح را افزایش می دهند. در حالی که اندیکاسیون بالینی اولیه کاربردشان کاهش حجم مایع خارج سلولی است، کاربردهای دیگری نیز بدون ارتباط با این خاصیت دارند. این فصل با یک شکل و خلاصه ای از محل ها و مکانیسم های مولکولی اثر این داروها

1398/02/30
 مراقبت های پس از عمل جراحی قلب قسمت یازدهم اختلال عملکرد عصبی و عصبی روانی پس ازعمل جراحی قلب

مراقبت های پس از عمل جراحی قلب قسمت یازدهم اختلال عملکرد عصبی و عصبی روانی پس ازعمل جراحی قلب

مکانیسم: مکانیسم مسؤول در اکثر صدمات مغزی به دنبال جراحی قلب ماکروآمبولی هوا، ذرات حاصل از آتروم آئورت یا ترومبوز بطن چپ، میکرو آمبولی تجمعات گرانولوسیت، پلاکت و فیبرین و کاهش جریان خون مغز است.

1398/02/28