پست مطالب

_ مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی  قسمت دهم:

_ مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی قسمت دهم:

هیپرگلیسمی (افزایش قندخون): در هنگام هیپوترمی افزایش قند متوسط است و در طی گرم کردن مجدد، افزایش بیشتری می یابد. چنین افزایشی در قند خون تاحدی متأثر از افزایش کورتیزول، کاتکول آمین و هورمون رشد در جریان بای پس است.

1398/02/18
مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی:  قسمت نهم:

مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی: قسمت نهم:

اختلال عملکرد گوارشی پس از عمل: به نظر می رسد اثرات گوارشی بای پس ناچیز باشد. اکثر بیماران ۴۸ - ۲۴ ساعت پس از اقدامات بدون عارضه قادر به تحمل خوراکی هستند.

1398/02/17
مراقبت های خاص پس ازعمل جراحی:  قسمت هشتم

مراقبت های خاص پس ازعمل جراحی: قسمت هشتم

اولیگوری و نارسایی کلیه پس از عمل جراحی: سبب شناسی پس از پای پس قلبی ریوی، بروز اختلال عملکرد کلیه پس از عمل جراحی تا حدود ۳۰ است ولی بروز نارسایی شدید کلیه که نیازمند دیالیز باشد ۱ تا ۵٪ است.

1398/02/17
مراقبت های خاص بعدازجراحی قلب قسمت هفتم

مراقبت های خاص بعدازجراحی قلب قسمت هفتم

برونکواسپاسم برونکواسپاسم شدید حین بای پس قلب و عروق،

1398/02/15
مراقبت های خاص پس ازعمل جراحی:  قسمت ششم:

مراقبت های خاص پس ازعمل جراحی: قسمت ششم:

اختلالات تنفسی تغییرات تنفسی پس از جراحی قلب مشکلات تنفسی مهمترین علت بیماری به دنبال بای پس قلبی ریوی می باشد. استرنوتومی یا توراکونومی اثرات سوه بر عملکرد عضلات نفسه سینه دارد.

1398/01/20
 مراقبت های بعدازعمل جراحی- قسمت پنجم:

مراقبت های بعدازعمل جراحی- قسمت پنجم:

غالبامی توان گفت که آتلکتازی شایع ترين عارضه ریوی است و تا۷۰ درصد بیماران روی می دهد. در طی بای پس قلبی ریوی جریان خون ریه ها قطع می شود و ریه تاندودی کلاپس پیدا می کند.

1398/01/17
مراقبتهای ویژه بعدازجراحی قلب قسمت چهارم

مراقبتهای ویژه بعدازجراحی قلب قسمت چهارم

مهمترین عامل در ایجاد فيبریلاسیون دهلیزی پس ازعمل جراحی، سن بیمار است کاربرد پیشگیرانه بتابوکرهاممکن است الري محافظت کننده در مقابل ایجاد فیبریلاسیون با فلوتردهلیزی داشته باشند. گاهی ممکن است انفوزیون وریدن اسمولول با دیلتیازم، ریتم فیبریلاسیون با فلوتر دهلیزی را نرمال کند. با ضربان ساز اپیکاردیالی

1397/12/25
مراقبت های خاص پس ازعمل جراحی قلب:  قسمت سوم:

مراقبت های خاص پس ازعمل جراحی قلب: قسمت سوم:

استثنا در کاربرد داروهای فوق، یا شک به آنافیلاکسی است که باید درمان شود یا افزایش فشار پر شدن قلب راست و چپ و عدم درناژ اخیر مدياستن است که حاکی از تامپوناد می باشد.

1397/12/21
مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی قلب:  قسمت دوم:

مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی قلب: قسمت دوم:

شایعترین دلیل کاهش برونده قلبی پس از عمل جراحی قلب، کاهش پیش بار بطن چپ است. علل شایع کاهش این پیش بار عبارتند از:

1397/12/18

مراقبت های ویژه پس ازعمل جراحی قلب: قسمت اول:

علت اصلی در مراقبت های خاص پس از عمل جراحی قلب، امکان ترمیم سیستم های فیزیولوژیکی است که توسط عمل جراحی قلب صدمه دیده است. در طی بای پس قلب و عروق، سیستم های گوناگونی در معرض صدمه قرار می گیرند که اغلب ناشی از پاسخ عمومی التهابی است که در نتیجه تماس خون با سطوح مصنوعی وسایل بای پس ایجاد می شود. به د

1397/12/12

نارسایی دریچه میترال: قسمت سوم:

این مقاله، قسمت سوم ازبحث نارسایی میترال ازکلینیک فوق تخصصی دکترهادی زاده(۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱ ) است.

1397/12/07

نارسایی میترال: قسمت دوم:

دربیماران مبتلابه نارسایی میترال، فشار خون معمولا طبیعی است افزایش نبض شریانی سریع است به ویژه چون زمان جهش در mr بسیار کاهش می یابد در بیمارانی که دهلیز چپ بزرگ شده است ضربه نوک قلب به سمت چپ جابجا و وسیع می شود

1397/12/01

نارسایی میترال: قسمت اول

تعریف نارسائی میترال(MR) تعریف نارسایی میترال، درحقیقت جریان برگشتی غیر طبیعی خون از بطن چپ به دهلیز چپ است

1397/11/27

تنگی میترال(تنگی دریچه میترال) قسمت ششم

آنژیوگرافی قلبی وکاتتریزاسیون: در اکثر بیمارانی که علایمی مشابه تنگی میترال دارند قبل از عمل باید کاتتریزاسیون قلب راست و چپ انجام گیرد اندازه گیری همزمان برون ده قلبی و گرادیان میان دهلیز و بطن چپ و تعیین سطح مقطع دریچه روش طلایی ارزیابی شدت msاست

1397/11/16

تنگی دریچه میترال: قسمت پنجم:

رادیو گرافی قفسه سینه رادیو گرافی قفسه سینه و نیمرخ اغلب آنچنان مشخص هستند که با دیدن انها می توان MS (تنگی دریچه میترال)را تشخیص داد .قفسه سینه طبیعی است .

1397/11/09

تنگی دریچه میترال: قسمت چهارم:

رادیو گرافی قفسه سینه درتنگی میترال: رادیو گرافی قفسه سینه و نیمرخ اغلب چنان تیپیک هستند که با دیدن انها می توان MS را تشخیص داد .قفسه سینه طبیعی است

1397/10/23

تنگی دریچه میترال: قسمت سوم:

رامبل دیاستولیک بم به دنبال OSو با بل بهتر شنیده می شود در برخی از بیمارانی که برون ده قلبی کم یا تنگی میترال خفیف است فعالیت مختصر نظیر بلند شدن و نشستن یا راه رفتن برای افزایش جریان خون و تشدید سوفل کفایت می کند سوفل , بم , رامبلی و کاهش یابنده است

1397/10/16

تنگی دریچه میترال قسمت دوم

تظاهرات بالینی تنگی میترال شرح حال درتنگی میترال: معمولا" دوره ای بدون علامت میان بروز تب حاد روماتیسمی و تظاهر علامت دار ms وجود دارد در اغاز در حال استراحت گرادیانی وجود ندارد ولی با افزایش برون ده قلبی فشار دهلیز چپ افزایش می یابد و تنگی تنفسی کوششی ایجاد می شود با تشدید انسداد میترال با میزان

1397/10/15

تنگی میترال (MS) قسمت اول: تظاهرات بالینی وشکایات بیمار:

معمولا" دوره ای بدون علامت میان بروز تب حاد روماتیسمی و تظاهر علامت دارتنگی دریچه میترال( ms )وجود دارد در اغاز در حال استراحت گرادیانی وجود ندارد ولی با افزایش برون ده قلبی فشار دهلیز چپ افزایش می یابد و تنگی تنفسی کوششی ایجاد می شود با تشدید انسداد میترال با میزان فعالیت کمتری تنگی نفس بروز کند اغ

1397/10/06

پرولاپس میترال: قسمت ششم

برای بیمارانی که مبتلا به سبکی سر با سنکوپ طبقه بندی بیمارانی که شواهد اکوکاردیوگرافیک هستند، یا برای تشخیص اختلال عملکرد اتونومیک MVP را دارند ولی شواهد ضخیمی / اضافه بودن لثها ارزشمند باشد.

1397/10/04