پست مطالب

پرولاپس میترال:(شلی دریچه میترال) قسمت پنجم:

در مبتلایان به پرولاپس میترال اولیه، معمولا در حال حاضر بر سر معیارهای اکوکاردیوگرافی حرکات دیواره بطن چپ طبیعی است ولی در برخی، در دوبعدی MVP، اتفاق نظر وجود ندارد.

1397/09/27

پرولاپس میترال: قسمت چهارم:

رادیوگرافی قفسه سینه معمولا در عکس رخ و نیمرخ قفسه سینه بافته های قلبی ریوی طبیعی اند. ناهنجاری های اسکلتی فوق الذکر را می توان مشاهده کرد.

1397/09/24

پرولاپس دریچه میترال: قسمت سوم:

در بیماران بدون علامت ، شلی دریچه میترال به وسیله اکوکاردیوگرافی که به منظورهای دیگری انجام شده، تشخیص داده می شود. ممکن است به دلیل سابقه فامیلی یا به دلیل ECG غیر طبیعی در حال استراحت بیمار ارزیابی شود. شایعترین شکایتی که بیمار با آن مراجعه می کند تپش قلب است که معمولا به دلیل ضربان های نابجای بط

1397/09/21

پرولاپس میترال: قسمت دوم:

در MVP(شلی دریچه میترال) اولیه، به علت ایجاد زواید بر روی لت های دریچه در ناحیه خشن و صاف ایجادشده و نمای میکروسکوپیک اصلی MVP اولبه، تکثیر بارز spongiova - بافت همبند ظریف میکو ماتو بين قسمتهای atrial لت درجه . و fibrosa با ventricularis که از لایه های متراکم کلاژن تشکیل شده است و حمایت عمده از لت

1397/09/19

پرولاپس میترال(لقی میترال) قسمت اول:

نرمی دریچه میترال(پرولاپس میترال)(MVP) یکی ازیافته های شایع درتعدادزیادی ازمردم است.بررسی های متعددی اخيرا حاکی از آن است که نارسایی دریچه ای به علت MVP، ممکن است نتيجة تغییرات پس از التهاب از جمله تب روماتیسمی باشد.

1397/09/17

قسمت پنجم: ادامه روشهای تشخیصی

کاتتریزاسیون قلبی و آنژیوگرافی با کاتتریزاسیون می توان فشارهای داخلی قلبی و داخل شریانی و برون ده قلبی را هنگام استراحت و فعالیت اندازه گیری گرد به علاوه بیماری های دریچه ای دیگر نظیر ms, as, mr , را نیز می توان رد کرد .

1397/09/08

نارسائی آئورت: قسمت چهارم

در ECG هیپرتروفی بطن چپ با یا بدون تغییرات ST-T مشاهده میشود در برخی از بیماران علیرغم شدید بودن AR شواهد هیپرتروفی بطن چپ وجود ندارد ممکن است اختلالات هدایتی نظیر مسدود شدن AV, LBBBیا RBBB با یا انحراف محور قلب وجود داشته باشد

1397/09/06

نارسائی آئورت، قسمت سوم:

یافته های بالینی نارسائی آئورت(AR)درحالت مزمن و شدید عبارتند از افزایش فشار نبض شریانی , حجم بزرگ دیاستولی بطن چپ و جریان برگشتی خون در صورت عدم افزایش فشار نبض شریانی (فشار نبض بیشتر از 50 درصد فشار سیستولیک حداکثر )یا فشار دیاستولیک بیشتر از 70 میلی متر جیوه در بیماری CHF ندارد AR مزمن شدید غیر مح

1397/07/29

نارسائی دریچه آئورت، قسمت دوم:

نارسایی آئورت حاد اگرخفیف باشد، اختلال همودینامیک چندانی ایجاد نمی کند در حالی که AR حاد شدید منجر به حجم زیادی از خون برگشتی می شود در چنین حالتی افزایش فشار دیاستولی بطن چپ منجر به افزایش فشار متوسط دهلیز چپ و فشار ورید های ریوی می شود و سبب بروز ادم ریوی می شود که دراینحالت بطن چپ از دو مکانیسم ج

1397/07/17

تعریف نارسایی آئورت،قسمت اول:

(AR) برگشت جریان خون از آئورت به بطن چپ در طی دیاستول یعنی زمانی که قلب درطی یک سیکل قلبی بازمی شوداتفاق افتاده و ناشی از عدم کفایت دریچه آئورت است از شایعترین علل ان اندوکاردیت عفونی و اختلال کارکرد دریچه مصنوعی است علل شایع دیگر شامل DISSECTION آئورت افزایش فشار خون سیستمیک و تروما است .

1397/07/16

تنگی دریچه آئورت، قسمت سوم :

ضربه بطن چپ بلند شونده و ممتد است و ممکن است صدای چهارم قلب نیزشنیده شود اغلب در قاعده قلب تریل سیستولیک آئورت احساس می شود در 90-80 درصد از تنگی های شدید آئورت ,گالوپ S4, سوفل جهشی میان سیستولی که در اواخر سیستول به حداکثر می رسد

1397/07/14

تنگی دریچه آئورت ، قسمت دوم:

با کاهش سطح مقطع دریچه آئورت ، موقع عبور خون از بطن چپ به آئورت انرژی به هدر می رود .قبل از ایجاد گرادیان قابل اندازه گیری AVAباید به 50 درصد طبیعی کاهش یابد.

1397/07/10

تنگی دریچه آئورت ، قسمت اول:

تنگی ائورت ,شامل انسداد مسیر خروج خون از بطن چپ به آئورت می باشدو ممکن است محل انسداد دریچه ای , فوق دریچه ای یا زیر دریچه ای باشد .

1397/06/27

تنگی نفس قسمت چهارم:

ازمونهای عملکرد ریه افزایش مقاومت دمی در ضایعات راه های هوایی فوقانی خارج قفسه سینه و همچنین افزایش مقاومت بازدمی در انسداد راههای هوایی داخل قفسه سینه را نشان می دهند

1397/06/10

تنگی نفس قسمت سوم:

یافته های بالینی درتنگی نفس سمع ریه مبتلایان به انسداد راه های تنفسی فوقانی را اشکار می سازد این افراد ممکن است دچار اختلال دم و استریدور شوند

1397/06/06

تنگی نفس - قسمت دوم:

تنگی نفس مزمن: تنگی نفس مزمن در بزرگسالان بیشتر به علت بیماری مزمن ریوی, نارسائی احتقانی مزمن قلب , و چاقی مفرط است و در کم خونی شدید و کارسینوماتوز انفیلتراتیو ریه هم روی می دهد .

1397/06/03

کم آوردن نفس (تنگی نفس)قسمت اول:

تنگی نفس یکی از شکایتهای شایع ناشی ازبسیاری بیماریهاست.

1397/05/28

طپش قلب

طپش قلب، دلایل ونشانه هاوتعاریف گوناگونی دارد.

1397/05/23

درداندام فوقانی(درددست) قسمت دوم:

خصوصیات شکایات درگیری تاندون سوپرااسپیناتوس.درد شانه معمولا" در قسمت پایین ناحیه دلتوئید متمرکز است دردی که منشا ان در تاندون سوپرااسپیناتوس باشد به این ناحیه ارجاع شود

1397/05/18

درد اندام فوقانی(درددست)قسمت اول:

پس از کمر درد درد اندام فوقانی(درددست) شایعترین نوع درد عضلانی – اسکلتی است .درد اندام فوقانی معمولا" در مفاصل روی می دهد .

1397/05/15