پست مطالب

روش هایی برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی:

شرح حال ومعاینه: بااین که روش های بسیار پیشرفته ای برای تشخیص بیماری های قلبی ابداع شده ، هنوز از اهمیت شرح حال و معاینه فیزیکی کاسته نشده است. دربسیاری از موارد بااین روش به خوبی تشخیص داده می شود وبقیه اقدامات برای تایید تشخیص یا تعیین وسعت وشدت بیماری انجام می گردد. معاینه توسط پزشک؛ بانگاه کر

1397/03/16

روش های تشخیص بیماری های قلبی عروقی :( قسمت دوم )

اکوکاردیوگرافی یکی ازروشهای مهم تشخیصی درحیطه قلب وعروق است. در این روش با استفاده از امواج صوتی و تصویربرداری از دریچه ها ، حفره ها و دیواره های قلبی، می توان تصویر برداری نمود وبه نحوه عملکرد و آسیب های قلبی پی برد.برای انجام اکوی قلبی به بستری شدن نیازی نیست .

1397/03/16

روش های تشخیصی دربیماریهای قلبی عروقی(قسمت سوم)

روش های تشخیصی دربیماریهای قلبی عروقی(قسمت سوم) اسکن قلب (عکس رنگی ازقلب): اسکن قلب برای تشخیص بیماری های عروق قلب و به روش تصویر برداری هسته ای انجام می شودوروش بهتری نسبت به تست ورزش، درنشان دادن بیماریهای عروق قلب است.

1397/03/16

آنژیو گرافی چیست ؟

آنژیو گرافی دقیق ترین و مطمئن ترین روش تشخیصی برای بررسی عروق قلب و تعیین میزان انسداد عروقی می باشد که نوعی عکس برداری خاص با اشعه ایکس است و مشخص می کند آیا عروق کرونر بیمارتنگ شده است یا نه ؟

1397/03/16

آنژیوگرافی چگونه انجام می شود؟

برای انجام آنژیوگرافی، دربیمارستانی مجهزبستری می شوید. حداقل ازچند ساعت قبل باید ناشتا باشید وپس از آزمایش های به عمل آمده به بخش آنژیوگرافی منتقل می شوید. پس از ضدعفونی کردن ناحیه کشاله ران یامچ دست ، پوشش مناسب برروی شما گذاشته شده وبه صورت بی حرکت برروی تخت مجهز به دستگاه تصویربرداری با اشعه

1397/03/16

آنژیوپلاستی عروق کرونر

قبل از انجام آنژیوپلاستی موارد خاصی رارعایت کرده وانجام داد. مهمترین موارد فوق در زیر بیان می شوند:

1397/03/16

عوارض واریس و درمان آنها

واریس با توجه به ماهیت خود عبارت از نارسایی وریدی است که خودمی تواند منجر به بروز عوارض متعددی گردد.

1397/03/16

آنژیو پلاستی در درمان واریس

آنژیوپلاستی در درمان واریس در پزشکی نوین ، بهترین روش درمان برای درمان واریس و نارسایی های وریدی، درمانهای اندوواسکولر ازجمله لیزر واریس ،RF،GLUE وسایر روشهای مشابه می باشد.

1397/03/16

درمان واریس با استفاده از چسب

باپیشرفتهای پزشکی راههای گوناگون جدیدی دردرمان واریس و انواع اختلالات عروقی ابداع شده است. این پیشرفتها باعث شده که دردرمان واریس و همچنین سایر بیماریهای مشابه واریس و ضایعات عروقی بتوان بدون استفاده از جراحی به درمان بیماران پرداخت.

1397/03/16

علل ایجاد نارسایی وریدی و واریس (قسمت دوم )

ترومبوز ها چه در عروق صافنوس و یا در وریدهای عمقی تشکیل شوند ، چنانچه بخوبی درمان نشوند ممکن است باعث ایجاد نارسایی وریدی و واریس شوند. این موضوع یکی از دلایل بسیار مهمی است که ضرورت تشخیص صحیح فوری و درمان سریع و صحیح ترومبوز های وریدی را نشان می دهند تا از ایجاد نارسایی وریدی و تشکیل واریس جلوگیری

1397/03/16

علل ایجاد نارسایی وریدی و واریس (قسمت اول )

نارسایی های وریدی به دلایل متعددی ممکن است ایجاد شوند. زمینه های خانوادگی یکی ازدلایل نارسایی های وریدی و واریس می باشند،

1397/03/16

لیزرواریس2

دردنیای امروز برای درمان واریس ، روش ارجح و انتخابی ،درمان واریس با لیزر (درمان لیزری واریس) می باشد. پس از انجام درمان واریس با لیزر ،بیمار نیاز به هیچگونه استراحتی ندارد و بلافاصله بر روی تخت لیزر جوراب واریس خود را پوشیده و باپای خود به راه می افتد.

1397/03/16

لیزرواریس

با استفاده از لیزر واریس نیاز به استفاده ازدرمانهای قدیمی برای درمان واریس بطورکامل مرتفع شده است. درحقیقت لیزر واریس (درمان واریس با لیزر) یک تکنیک ایده آل برای درمان واریس است که نیاز به بیهوشی و بستری نیز ندارد.

1397/03/16

نارسایی قلب5

هدف اصلی ازدرمانهای نارسایی قلبی درحقیقت برطرف کردن علایم وشکایتهای بیماروهمچنین کنترل بیماری های زمینه ای و جلوگیری ازتشدیدعلائم بیماری می باشد باید توجه داشت، درمان دارویی در بیماران دچار اختلال عملکرد بى‌ علامت بطن چپ، لازم است و صرف بی علامت بودن ، دلیل عدم مصرف دارو نیست. عدم مصرف دارو در این

1397/03/16

نارسایی قلب4

علائم نارسایی قلبی معمولا در اثر کاهش خون‌ رسانى به اعضا مختلف بدن می باشد که خود این مسئله می تواند علائم مختلفی (خستگی زودرس ، تنگى‌ نفس، کاهش انرژی و…) و ….را بهمراه داشته باشد. ازسوی دیگر فشارها ی پرشدگى داخل قلبى که افزایش یابند نیز می توانند علائم دیگری (ارتوپنه، تنگى نفس حمله‌اى شبانه، ادم مح

1397/03/16

نارسایی قلب3

عواملی که می توانند باعث تشدید و علامتدار شدن یک نارسایی قلب که بدون علامت بوده و تحت کنترل قرار داشته است ،کدامند؟ شایعترین علل و عواملی که می توانند باعث علامتدار شدن یک نارسایی قلبی تحت درمان شوند عبارتند از:

1397/03/16

نارسایی قلب2

عواملی که می توانندباعث تشدیدوعلامتدارشدن یک نارسایی قلب که بدون علامت بوده وتحت کنترل قرارداشته است ،کدامند؟

1397/03/16

نارسایی قلب قسمت1 نارسایى قلبى مزمن:

نارسایى قلبى مزمن: نارسایى قلبى به حالتی گفته می شود که در آن قلب نمی تواند خون را بمیزان مورد نیاز بافت‌هاى گوناگون به نواحی مختلف بدن بفرستد یا فقط با یک فشار پرشدگى زیاد شده غیر طبیعى بتواند آنرا انجام دهد.

1397/03/16

عوارض واریس- خونریزی

خونریزی واریس ونارسایی های وریدی ،می توانند عوارض مختلفی رابهمراه داشته باشند. یکی از این عوارض ، خونریزی است.دربسیاری ازموارد،خون ریزی ناشی ازواریس ، آنچنان شدید و طولانی مدت است که می تواند حتی حیات بیماررابه مخاطره اندازد.

1397/03/16

بیماری های خطرناک

عوامل خطرساز برای بروز بیماری های قلبی عروقی -۲

1397/03/16